מילון מציאות מדומה
ILS

מילון מציאות מדומה

מילון מציאות מדומה

תוכן עניינים

כל מה שאתם רוצים, וצריכים, לדעת על מציאות מדומה!

צוות ג’יאפס מציג: מילון מונחים שיעזור לכם בכל מה שתרצו לדעת על מציאות מדומה.

Radiosity

מערכת לחישוב תאורה דיפוזית בגרפיקה המבוססת על איזון אנרגיה שלוקחת בחשבון השתקפויות רבות מקירות רבים.

Technsplanation

שימוש בטכנולוגיה של מציאות מדומה ובטכנולוגיות תקשורת אחרות לצורך הסברה או למידה.

Teleos (TM)

כלי ליצירת סביבות אינטראקטיביות מבוססות מחשב של Silicon Graphics עם עצמים גמישים “כמו בחיים”.

אב טיפוס מדומה

הדמיה של מוצר או עיצוב ייעודי כדי לתאר את המאפיינים לפני הבנייה בפועל. בדרך כלל משמש ככלי חקירתי עבור מפתחים או כאביזר תקשורת עבור אנשים שסוקרים את העיצובים.

אינטראקטיביות

משמעותה של התחילית “אינטר” היא “בין” או “באמצע של”. פעילות (Activity) מסמלת התנהגות פעילה והיא נגזרה מהמילה הלטינית “agere” במאה ה- 17. בהקשר של מדיה דיגיטלית, הרעיון של אינטראקטיביות מסמל תקשורת הדדית בין השולח למקבל – ה”מחבר” יכול להפוך ל”משתמש” וה”משתמש” יכול להפוך ל”מחבר”.

אינטרנט

רשת דיגיטלית גלובלית שיכולה לתמוך בעולמות מדומים משותפים.

אמפליטודה של קליטת צלילים על-ידי כל אוזן

ההבדלים בעוצמת הצליל בין שתי אוזני האדם, בדרך כלל כתוצאה ממיקום הצליל.

אפקט דופלר (VR)

עלייה משמעותית בתדירות הצליל או האור כאשר המקור שלהם מתקרב לצופה או הירידה בתדירות כאשר המקור מתרחק.

אקווריום למציאות מדומה

מוקד האני של הצופה שמתבונן “דרך” מסך מחשב על עולם חיצוני מדומה על-ידי שימוש במערכת תצוגה סטריאוסקופית. כלומר, כאשר האדם מתבונן דרך “חלון” תלת-ממדי על “עולם חיצוני” מדומה, האדם מדמיין שהוא נמצא באקווריום.

אשליית תנועה

תחושה של “מוקד האני” אשר נגרמת כתוצאה מתנועה של הסביבה המדומה.

בקר

מכשיר קלט שמורכב מידית קצרה שבה אוחזים ביד אחת כדי לנוע מצד לצד או כדי להתקרב ולהתרחק מאדם. בדרך כלל נעשה בו שימוש לצורך ניווט במרחב המדומה.

גלילה (VR)

תזוזה זוויתית לאורך הציר הרוחבי.

גרפיקה ממוחשבת

  1. ענף במדעי המחשב שמתייחס לשיטות של יצירה, שינוי, או ניתוח של נתונים ציוריים.
  2. השימוש במחשב בכל תחום לצורך יצירה, שינוי, או ניתוח תמונות.

קואורדינטות: סדרה של ערכי נתונים שקובעים את מיקומה של נקודה מסוימת במרחב. מספר הקואורדינטות מתאים לממדיות של המרחב.

גרפיקה תלת ממדית

הצגה של נתונים על גבי מסך דו-ממדי כך שייראו שהם מייצגים מודל תלת ממדי.

דיסוננס קינסתטי

חוסר התאמה בין משוב או העדר משוב כתוצאה ממגע או תנועה במהלך החוויות במציאות המדומה.

דפדפן

סקירות, כגון אינדקסים, רשימות של מפות מצוירות, כדי לספק אמצעי לניווט ברחבי אלמנטים פיזיים, זמניים ורעיוניים בעולם המדומה.

האונה הרקתית

אזור במוח שנמצא מול הקליפה העורפית והקליפה הקודקודית, שמהווה את אתר הקליטה של שמיעה. קרקע: מידע גאוגרפי ומודלים שיכולים להיווצר בצורה אקראית או מבוססים על נתונים אמיתיים.

הבדל דו-עיני רשתי (RBD)

היחס בין זווית ההתכנסות של התמונה לבין זווית ההתכנסות של העצם.

הדמיה בזמן אמת

גרפיקה או תמונות שמסונכרנות עם זמן ואירועים בעולם האמיתי. מנוע מציאות. מערכת מחשב ליצירה של סביבות ועצמים מדומים בתגובה לפלט של המשתמש, בדרך כלל בזמן אמת.

הטיה

התזוזה הזוויתית של הנוף לאורך כל אחד מצירי התנועה בעולם תלת ממדי.

היסט

ההבדל בזווית הראיה שנוצר כתוצאה מכך ששתי העיניים מתבוננות באותה הסצנה ממיקומים קצת שונים, ובכך יוצרות תחושת עומק. (מכונה גם היטס דו-עיני). ראו גם היסט תנועה של הקליפה הקודקודית: אזור במוח הנמצא בסמוך ומעל הקליפה העורפית, והוא מעבד את המקום המרחבי ואת המידע הכיווני.

המרחב הקיברנטי

מציאות אשר מקושרת באמצעות מחשב. לעתים קרובות מרחב תלת ממדי שמקושר באמצעות מחשב. ראו גם: מציאות מדומה.

הצללת גורו

הצללה חלקה של מצולעים עם אינטרפולציה דו-קווית.

הצללת פונג

שיטה לחישוב הבהירות של פיקסל של משטח באמצעות אינטרפולציה לינארית של נקודות על גבי פוליגון ושימוש בקוסינוס של זווית הראיה. נוצרת הצללה מציאותית.

השתקעות

התגובה הרגשית של הצופה לעולם המדומה כאשר הוא מהווה חלק ממנו.

התחקות אחר קרן אור

טכניקה לתצוגה של עצם תלת ממדי עם הצללה וצללים באמצעות התחקות אחר קרני האור בחזרה מעמדת הצפייה אל מקור האור.

ווקסל

פיקסל בעל נפח קובי לכימות מרחב תלת ממדי.

זווית השיפוע (VR)

התזוזה הזוויתית של הציר הרוחבי לאורך הציר האופקי שמקביל לציר הרוחבי.

זמן אמת (VR)

פעולה אשר מתרחשת ללא עיכוב ניכר או משמעותי לאחר פלט שיוזם את הפעולה.

זמן קליטת צלילים על-ידי כל אוזן

ההבדלים בפאזת הצליל בין שתי אוזני האדם, בדרך כלל כתוצאה ממיקום הצליל.

רזולוציה (VR)

בדרך כלל מספר הפיקסלים בצג של מציאות מדומה.

חביון (VR)

פער בין תנועת המשתמש לתגובת מערכת העקיבה, לפעמים נמדד כהשהיה בין השינוי במיקום בפועל לשיקופו על-ידי התוכנה. זמן תגובה מאוחר.

חיישן מיקום

מכשיר מעקב שמספק מידע על המיקום ו/או הכיוון שלו.

חסימה

הסתרה של עצם או חלק ממנו מן העין בעזרת הצבה של עצמים חוצצים אחרים.

טכנולוגיית אובייקט (DOT)

אובייקטים וירטואליים שמתגמשים ומשנים צורה בהתאם, כאשר נוצר איתם מגע. רמזים עמוקים: שימוש בצללים, מרקם, צבע, חציצה, או מאפיינים חזותיים אחרים לצורך סיפוק רמז על מרחק של האובייקט מהצופה.

יקום

אוסף של כל הישויות והמרחב שהן מוטמעות בו בעולם המציאות המדומה.

כפפת קלט

כפפה שמצוידת בחיישנים ומחוברת למערכת מחשב לזיהוי תנועה וניווט בסביבה המדומה. ידועה באופן כללי כ”כפפה חוטית”. גמישה.

מודל (VR)

סימולציה ממוחשבת של דבר מה אמיתי. היסט תנועה: אמצעי שבעזרתו העיניים יכולות לשפוט את המרחק בכך ששמות לב לכך שעצמים קרובים יותר נעים יותר מעצמים רחוקים כאשר הצופה זז. ראו גם היסט דו-עיני והיסט.

מחווה

תנועת יד שיכולה להתפרש כסימן, אות, או סמל.

מחלת מדמה

הפרעות שונות שמשתנות מבחינת עצימות, החל מתחושה של אי-נעימות, אובדן כיוון, כאבי ראש וכלה בבחילה קיצונית, שנגרמות כתוצאה מהיבטים שונים של המדמה. גורמים אפשריים כוללים הפרעות סנסוריות כגון תנועה בלתי רגילה של זרועות וראש כתוצאה ממשקל הציוד, פערים או פיגורים ארוכים במשוב, והעדר של רמזים חזותיים מהתכנסות והסתגלות.

מטאבול

משטח שנמצא על נקודה אשר מוגדרת באמצעות מיקום, רדיוס ו”עוצמה”. כאשר שתי מטאבולס יוצרים מגע, הצורות שלהן מתמזגות.

מיפוי מרקם

דפוס של מפת סיביות שנוסף לעצם כדי להגדיל את המציאותיות.

מכשיר מעקב (VR)

מכשיר שמספק קואורדינטות מספריות כדי לזהות את המיקום הנוכחי ו/או הכיוון של העצם או המשתמש במרחב אמיתי.

ממשק (VR)

סט של מכשירים, תוכנה, וטכניקות שמחברים בין מחשבים לאנשים לצורך ביצוע משימות.

ממשק

גבול שדרכו שתי מערכות מתקשרות. ממשק יכול להיות מחבר חומרה שבו נעשה שימוש לצורך התחברות למכשירים אחרים, או שהוא יכול להיות מוסכמה שבה נעשה שימוש כדי לאפשר תקשורת בין שתי מערכות תוכנה. לעתים קרובות, ישנו מרכיב מתווך כלשהו בין שתי מערכות אשר מחבר את הממשקים שלהן ביחד.

מנשקים מישושיים

שימוש בחיישנים פיזיים כדי לספק למשתמשים תחושה של מגע ברמת העור, ולגרום ליצירת משוב משרירים ומפרקים.

מעקב אחר תנועת העיניים

מדידה של כיוון המבט. עין ביד: מטאפורה למעקב חזותי שבו מערכת המעקב מוחזקת ביד ומקושרת לתנועה של נקודת ההקרנה על גבי הצג.

מערה

עולם המציאות המדומה מוקרן על קירות ותקרה של חדר כדי ליצור אשליה של השתקעות.

מפעילים

מכשירים משיקים בהם נעשה שימוש בסביבות מדומות לצורך קלט/פלט, תחושת מגע ומעקב. הדוגמאות הן כפפות, צגי ראש, אוזניות, ומערכות מעקב. מוקד האני: תחושת מיקומו של היחיד בסביבה מדומה.

מפעיל מיקום

נקודה חמה, נקודה רגישה או כפתור שגורמים לשינוי בתוכנת המחשב כאשר נוגעים בהם בצורה כלשהי.

מפעיל-רחק

האדם שמבצע את טפלול הרחק. נוכחות-רחק: שליטה מרחוק עם נתונים סנסוריים מספקים כדי ליצור את האשליה של נוכחות במקום המרוחק.

מציאות מלאכותית

מרחבים מדומים שנוצרו משילוב של מערכות וידאו ומחשב.

מציאות מדומה

מערכת מחשב שבה נעשה שימוש לצורך יצירה של עולם מלאכותי שבו למשתמש נוצר רושם שהוא נמצא בעולם הזה עם היכולת לנווט בעולם ולתפעל את העצמים בעולם.

מציאות רבודה

השימוש במשקפיים שקופים שעל גביהם המחשב מציג נתונים כדי שהצופה יוכל לצפות בו זמנית בסצנות ממוחשבות ומציאותיות. ראו גם: סמל דמות: דמותו הגרפית של המשתמש בתוך העולם המדומה.

מקל קסמים

מכשיר קלט תלת ממדי שבו נעשה שימוש להצבעה ואינטראקציה. מעין עכבר תלת ממדי.

מרחק תמונה

המרחק הנתפס עד העצם. (בניגוד למרחק של עצם אמיתי, אם קיים עצם אמיתי).

משוב

התקן פלט שמשדר לחץ, כוח או וויברציות כדי לספק למשתתף במציאות המדומה תחושה של כוח התנגדות, בדרך כלל למשקל או אינרציה. זה בניגוד למשוב מישוש, אשר יוצר תחושה של מגע עם העור.

משטח מוסתר

משטח של עצם גרפי אשר מוסתר משדה הראייה על-ידי עצמים מתערבים.

נוכחות

תחושה של השתקעות בסביבה, היכולת לתקשר עם העצמים בסביבה הזו. תכונה שמאפיינת מערכות מציאות מדומה.

ניגוד רמזים

תאוריה שנועדה להסביר את מחלת הנסיעה שמתרחשת כאשר הגוף מנסה לפרש רמזים סותרים שמתקבלים על-ידי החושים. סיבות נפוצות הן כיול לקוי של מכשירי העיניים, או השהייה בין הקלט הסנסורי לבין פלט התצוגה.

ניווט (VR)

תנועה מכוונת במרחב מדומה.

ניווט

המונח “ניווט” (navigation) מסמל הגדרה של מסלול ודבקות במסלול הזה, והוא נגזר מהמילה הלטינית “navigare” שאותה ניתן לתרגם כהיגוי, הפלגה, או נסיעה. באינטרנט נעשה שימוש באותם הסמלים כמו במרחב האמיתי – אם כי ניווט מדומה כרוך ב”קונפיגורציה מחדש” – כלומר, יצירה – של זמן עיבוד.

ניווט מרחבי

איכון עצמי ותנועה בעולם המדומה. ראיה תלת ממדית: ראיה דו-עינית של עצמים עם ראיה שונה על-ידי שתי העיניים לצורך הבחנה בעומק. מגרי מישוש: התקנים שמספקים תחושה של מישוש ותנועה.

ניתוח זעיר פולשני מדומה

שימוש במודלים ממוחשבים ומכשירי אינטראקציה מיוחדים שמחקים כלים כירורגיים כדי לאפשר לצוות הרפואי להתאמן על הליכים ניתוחיים זעיר פולשניים (MIS).

נקודות מבט

נקודות שמהן מתבצעת התחקות אחר קרן אור ויצירה גאומטרית. נקודת העין הגאומטרית של ההדמיה.

נקודת עין

נקודת הציון המדויקת ביותר לתיאור מיקום ה- HMD ביחס לעין.

סביבה

במובנים של מציאות מדומה, הסביבה היא דגם ממוחשב שאותו יכול לחוות הצופה כאילו זה מקום. שלד חיצוני: מבנה המקושר באופן מכני לבקרה על יישום וקבלת משוב ממנו.

סיבוב

התזוזה הזוויתית לאורך הציר האנכי.

סייבורג

הומנואיד רובוטי אשר הוכן ישירות מקריאות דיגיטליות של אדם אמיתי והפך לדמות מונפשת פוטו-ריאליסטית, שנוצרה באמצעות מטמורפוזה אשלייתית. סוניפיקציה של נתונים: הקצאה של צלילים לנתונים דיגיטליים שעשויה להיות כרוכה בסינון כדי ליצור אשליה של צליל מקומי.

מרחביות נתונים: הקצאה של כיוון (סיבוב, זווית שיפוע) ומיקום קואורדינטות (x,y,z) לצלילים דיגיטליים שמוקצים לנתונים.

סמל דמות

המונח סמל דמות נגזר מסנסקריט ומתייחס ל”נוסע מנטלי” באגדות הודיות. סמל הדמות – הנציג הוירטואלי שלנו – מתקשר עם אחרים בסביבה מדומה.

עולם בכף היד

מטאפורה המתארת את ההחזייה של מעקב שבה מכשיר מעקב מוחזק בכף היד ומחובר לתנועה של העצם המוצג.

עולם מדומה

כל הסביבה או היקום המדומה בתוך הדמיה נתונה. החזייה: היכולת לייצג בצורה גרפית נתונים מופשטים שבדרך כלל מופיעים כטקסט ומספרים על גבי מחשב.

עולמות משותפים

סביבות מדומות אשר משותפות למשתמשים רבים. משקפי צמצם: משקפיים אשר חוסמים לסירוגין את התצוגה עבור עין שמאל ועין ימין בסנכרון עם תמונות על צג המחשב של עין שמאל ועין ימין כדי ליצור תמונות סטריאוסקופיות על גבי מסך המחשב.

עיוות מתכתי

התערבות של רעש או ביצועים ירודים במכשירי מעקב אלקטרו-מגנטיים כאשר נעשה בהם שימוש בקרבת עצמים מתכתיים גדולים.

עצמים (VR)

צורות תלת ממדיות נבדלות בתוך העולם המדומה איתן המשתמש יכול ליצור אינטראקציה.

עקיבת ראש

ניטור המיקום והכיוון של הראש באמצעי עקיבה שונים.

פוטו ריאליזם

ניסיון ליצור תמונות בעלות מראה מציאותי עם מרקם ופירוט רב.

פוליגון (מצולע)

אלמנט בתצוגה שמורכב משטח אשר סגור בתוך קווים ישרים ושבורים.

פונקציית תמסורת הקשורה לראש

שינוי מתמטי של ספקטרום הצליל אשר משנה את האמפליטודה והפאזה של אותות אקוסטיים כדי לקחת בחשבון את ההשפעות של צורת הראש של המאזין.

פורטל

מצולעים או סמלים שאותם המשתמש יכול להעביר במרחב המדומה כדי להטעין באופן אוטומטי עולם חדש או לבצע פעולה שמוגדרת על-ידי המשתמש. גרסה תלת ממדית של סמל אינטראקטיבי במולטימדיה.

פיקסל (VR)

המרכיב הקטן ביותר בתצוגה שאת עוצמתו ניתן להתאים.

פלטפורמה (VR)

צגי VR אישיים או משותפים אשר מובנים בתוך תבניות פיזיות של מכשירים ומסגרות פיזיות אחרות.

פלטפורמת תנועה

מערכת פיזית נשלטת שמספקת תנועה אמיתית לצורך הדמיה של התנועה המוצגת בעולם המציאות המדומה.

פרספקטיבה

הכללים שקובעים את הגודל היחסי של העצמים במשטח צפייה שטוח כדי ליצור תפיסת עומק.

פרקטל

דפוס גרפי בעל תכונת דמיון עצמי שנוצר על-ידי שימוש בכללים זהים ברמות שונות של פרטים. כלומר, דפוס גרפי שחוזר על עצמו ברמות קטנות יותר ויותר. חרוט קטום של ראיה: שדה ראיה תלת ממדי שבו נראים כל העצמים הממודלים.

צג דו-עיני רב-צדדי

צג כיוון (BOOM): מכשיר תצוגה תלת ממדי שנתלה ממוט אשר ממוקם על רגלית ויכול להסתובב בחופשיות כדי שהצופה יוכל להשתמש במכשיר באמצעות קירוב המכשיר אל עיניו וצפייה בסביבה תלת-ממדית מבלי להחזיקו. מיקום המוט והכיוון משדרים את נקודת המבט של המשתמש אל המחשב.

צג ראש (HMD)

זוג משקפיים או קסדה עם מסכים זעירים הנמצאים אל מול כל עין כדי ליצור תמונות שאותן המרכיב יראה כתלת ממדיות. לעתים קרובות צג הראש משולב עם מכשיר לעקיבת ראש כדי שהתמונות המוצגות על צג הראש ישתנו בהתאם לתנועת הראש.

צילום נע

תצוגה של סצנה תוך תנועה קדימה או אחורה. ראו גם צילום פנורמי, צילום צדי.

צילום פנורמי

תצוגה של סצנה תוך כדי תנועה לאורך אחד מהצירים. ראו גם צילום נע וצילום צדי.

צילום צדי

תצוגה מסתובבת של סצנה זהה. ראו גם צילום נע וצילום פנורמי.

צמוד ראש

תצוגות או פעולות רובוטיות אשר מופעלות על-ידי תנועת הראש באמצעות מכשיר לעקיבת ראש.

קיום-רחק

מציאות מדומה אשר נחווית ממקומות מרוחקים. טפלול-רחק – שליטה רובוטית בעצמים מרוחקים.

קינמטיקה הפוכה

פירוט התנועה של מערכות דינמיות בהתאם למאפיינים של המפרקים והזרועות שלהן.

קינסתזיה

תחושות שמקורן בשרירים, גידים ומפרקים שההדמייה שלהן נעשית באמצעות תנועה ומתיחה.

קליפה עורפית

החלק האחורי של המוח שקולט הקרנות רטינוטופיות של תצוגות חזותיות.

קצב ריענון

התדירות שבה התמונה נוצרת מחדש על גבי משטח התצוגה.

רמת פירוט (LOD) (VR)

מודל של רזולוציה מסוימת בתוך סדרה של מודלים של אותו העצם. ביצועים גרפיים טובים יותר ניתן להשיג על-ידי שימוש ברמת פירוט נמוכה יותר כאשר העצם משתמש בכמות קטנה יותר של פיקסלים במסך או שאינו באזור בעל חשיבות.

שש רמות של חופש (6DOF)

היכולת לנוע בשלושה כיוונים מרחביים ולזוז לאורך שלושה צירים שעוברים במרכז הגוף. כך המיקום והכיוון מצוינים באמצעות שש קואורדינטות.

שדה ראיה (FOV)

הזווית במעלות של שדה הראיה. מאחר שלשתי העיניים של האדם יש שדה ראיה חופף של 140 מעלות, אצל רוב בני האדם שדה ראיה דו-עיני או מלא הוא בערך 180 מעלות. תחושה של השתקעות מתרחשת כאשר ה- FOV גדול יותר מכ- 60 עד 90 מעלות.

תאורה דינמית

שינויים באפקטים של התאורה כאשר העצם או הצופה נעים. דינמיקה: הכללים שמסדירים את כל הפעולות וההתנהגויות בתוך הסביבה.

תצוגת גביש נוזלי (LCD)

מכשירי תצוגה שמשתמשים ברצועות דו-קוטביות אשר נמצאות בין לוחיות של זכוכית. הם קלים ומעבירים אור או רפלקטיביים, ולעתים קרובות נעשה בהם שימוש בצגי ראש.

תצוגת סצנה

תצוגה וירטואלית שנצפית על מסך גדול או דרך חלון סופי ולא באמצעות מכשירים ליצירת השתקעות. חסימה חלקית: חסימה לעין אחת בלבד.

תצוגה עילית

מכשיר תצוגה שמאפשר למשתמשים לראות תצוגות גרפיות שמורכבות על גבי מראה העולם האמיתי.

לפרטים נוספים בקשר ליישומי מציאות מדומה ותיאום פגישה, צור עמנו קשר, Gapps – חברת פיתוח אפליקציות ישראל. טלפון: 0723726002

4.5/5 - (2 votes)
תודה! ההודעה נשלחה.
צור קשר
צור קשר

בואו ניפגש!

טלפון: 0723726002

    שם (חובה)

    אימייל (חובה)

    טלפון

    שאלת אבטחה