מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות אתר © Gapps פיתוח אפליקציות מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט של אתר Gapps (להלן: "האתר"). להלן פירוט מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להבהיר מהם נוהגי החברה בנוגע לפרטיות המשתמשים...